> Regulamin
Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym domilazienka.pldomilazienka.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie domilazienka.pl, prowadzony jest przez ESTIVA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy Al. Na Stadion 50/205, 25-127 Kielce
NIP:657-290-98-84, REGON: 260677037 zwany dalej Sklepem lub ESTIVA Sp. z o.o. lub Sprzedającym


I. Strony transakcji
1. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.
2.Sprzedawcą w sklepie internetowym domilazienka.pl jest Estiva Sp. z o.o. Al. Na Stadion 50/205 25-127 Kielce   NIP: 657-290-98-84, REGON:260677037.Numer konta bankowego: 52 2490 0005 0000 4500 4612 0032.


II. Oferta sklepu internetowego
1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż nowych produktów do wyposażenia łazienek i całego domu. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.domilazienka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status Niepotwierdzone. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.
3. Niektóre z oferowanych produktów mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność zostaną Państwo niezwłocznie o niej poinformowani przez pracownika sklepu www.domilazienka.pl. Produkty wyłącznie na zamówienie są zamawiane u producenta dopiero po przekazaniu przez Klienta zaliczki w wysokości 45% na konto ESTIVA Sp. z o.o.
4. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych..
5. Wszystkie towary pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie opakowane przez producenta.
6. Dowodem zakupu w sklepie www.domilazienka.pl jest paragon lub faktura VAT.


III. Zamówienia
1. Zamówienia w www.domilazienka.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie Pn – Pt: 9.00 –16.00. oraz na miejscu w siedzibie oddziału firmy.
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez www.domilazienka.pl, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.
4. Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jego  złożenia, w przypadku braku płatności zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
5. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wpływu.
6. Zamówienia złożone do godziny 11.00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 11.00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.
7. W przypadku towarów, których nie ma na magazynie lub są na zamówienie termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
8. Sklep www.domilazienka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep www.domilazienka.pl. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich ostateczna wysokość podana zostaje w koszyku podczas składania zamówienia.


IV. Formy płatności
1. Sklep www.domilazienka.pl oferuje swoim klientom możliwość dowolnego wyboru formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru, możliwe są następujące formy płatności:
a. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
b. Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej(e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ESTIVA Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do magazynu Sklepu w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.
c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
2. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na domilazienka.pl, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności,o których mowa powyżej, stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

V. Dostawa i odbiór towaru
1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz Siódemka, produkty można odebrać, także w punktach Paczkomaty Inpost
2. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
3. W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki 
4. Paczki dostarczane są przez firmę kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie.
5. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru 
6. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta
7. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo
8. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia Awizo.
9. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki. 
10. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
11. Podczas odbioru towaru bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli szkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu domilazienka.pl. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie nie będą rozpatrywane.

VI. Gwarancje
1. Każdy oferowany przez sklep www.domilazienka.pl towar posiada gwarancję producenta.
2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT lub paragon
3. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
4. Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu, jest ona również ważna z dowodem zakupu.

VII. Reklamacje
1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22{1} Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową towaru.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca,zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność zareklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22{1} Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22{1} Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

VIII. Odstąpienie od umowy
1. Zgodniez ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22{1} Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość,m.in.:
a.wiadomością e-mail, na adres sklep@domilazienka.pl
b. w formie pisemnej, na adres ESTIVA Sp. z o.o. Al. Na Stadion 50/205 25-127 Kielce
3. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust.1. Nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania niemożna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. oświadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
m. odostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla dozachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania,w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu towaru:
ESTIVA Sp. zo.o.
Al. Na Stadion 50/205
25-127 Kielce
11. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z ESTIVA Sp. z o.o. lub kontakt mailowy na adres: sklep@domilazienka.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.


 IX. Postanowienia końcowe
1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność producentów. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół www.domilazienka.com.pl dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale mogą się zdarzyć niezgodności z rzeczywistością. 
2. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.
3. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
4. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu www.domilazienka.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www.domilazienka.com.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
5. Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych przesyłanych przez ESTIVA S.C. drogą elektroniczną w formie newslettera z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty.
6. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd.
 8. 
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®